Ogłoszenia parafialne

Katecheza 108 - Sakramentalia


1. Zapewne każdy z nas prosił kiedyś o poświęcenie różańca, medalika, książeczki do nabożeństwa. Bywamy nieraz na uroczystościach poświęcenia nowego kościoła, widzimy poświęcenia figur, jakiegoś pomnika czy tablicy pamiątkowej. Rodzice pary narzeczonych, przed wyruszeniem na ceremonię ślubną błogosławią swe dzieci. Każdy z nas, choć jeden raz żegnał się znakiem krzyża przed posiłkiem czy wyruszeniem w drogę. Pytanie: Czy te czynności i wydarzenia są znakiem zapewniającym Bożą pomoc i z czego wynika ich skuteczność?

2. Takie i podobne pobożne gesty to sakramentalia. Ustanowił je – w odróżnieniu od sakramentów – Kościół, który naucza, że są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego, jak sakramenty, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i pomagają z nią współpracować.

3. Każdy ochrzczony jest powołany i uprawniony do tego, by być błogosławionym i błogosławić. Mamy prawo wzywać Bożej pomocy przez sakramentalia, których celem uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga. Wśród nich Katechizm wymienia na pierwszym miejscu błogosławieństwa. Ilekroć błogosławimy kogoś lub prosimy o błogosławieństwo, uświadamiamy sobie, że to Bóg jest dawcą każdego dobra. Że pomaga je osiągnąć, chroni od złego, wzmacnia jedność i pokój. Prosząc Boga o dobro uwielbiamy Go.
Niektóre spośród błogosławieństw mają charakter trwały. Taką moc ma np. poświęcenie Bogu osób zakonnych oraz przeznaczenie różnych przedmiotów i miejsc dla użytku liturgicznego, np. poświęcenie kościoła, ołtarza, naczyń i szat liturgicznych, różańca, medalików świętych. Te osoby lub przedmioty zostają poświęcone Bogu i stają się Jego szczególną własnością, dlatego należy się im szacunek, a ich znieważanie obraża Boga.
Szczególnym rodzajem sakramentaliów są egzorcyzmy. Ewangelie podają wiele razy przykłady modlitw i błogosławieństw, które Jezus czynił nad opętanymi przez szatana. Kościół czyniąc nad kimś egzorcyzmy prosi Boga, aby ta osoba była uwolniona, chroniona i zachowana od mocy szatańskiej. Egzorcyzm jest zarezerwowany tylko dla kapłanów i udzielany za zgodą biskupa.

4. Zapamiętajmy: Sakramentalia to święte znaki ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych okoliczności życia chrześcijańskiego. Zawierają one zawsze modlitwę, której towarzyszy znak krzyża. Wśród nich ważne miejsce zajmują błogosławieństwa, które są uwielbieniem Boga oraz poświęcenia pewnych osób i przedmiotów samemu Bogu.

Ks. Jarosław Kulesza
Katecheza wygłoszona: 21.06.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach