Ogłoszenia parafialne

Katecheza 107 - Kościół domowy


1. Wśród wielu istniejących w parafiach grup znana jest wspólnota „Domowego Kościoła”. Powstała ona w ramach Ruchu Światło-Życie, jako małżeńsko-rodzinny ruch świeckich, który zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej.
Czy jednak nazwa „Kościół domowy” odnosi się tylko do określonego ruchu świeckich? A może każda chrześcijańska rodzina powinna stawać się „Kościołem domowym”?

2. Nazwa „Kościół domowy” wywodzi się z Biblii. Od początku istnienia Kościoła jego zalążkiem często byli ci, którzy „z całym swoim domem” stawali się ludźmi wierzącymi. Rodziny te, przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie. Po raz pierwszy to określenie zostało użyte jeszcze w starożytności przez św. Jana Chryzostoma, a Sobór Watykański II nawiązując do tej tradycji, nazywa rodzinę „Kościołem domowym”.

3. Rodzina jest początkiem ludzkiej wspólnoty, a rodzina chrześcijańska – początkiem wspólnoty człowieka z Bogiem. Rodzina buduje i uświęca Kościół. Rodzice zaś przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci pierwszymi zwiastunami wiary, pielęgnując właściwe każdemu z nich powołanie.
Dom rodzinny jest więc pierwszą szkołą bogatszego człowieczeństwa. W nim wszyscy uczą się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, przebaczania, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia.

* Czy rodzinę, w której żyję, mogę nazwać „domowym Kościołem”?
* Jakie miejsce zajmuje w niej Chrystus?

4. Zapamiętajmy: W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”.

Ks. Andrzej Pieńdyk
Katecheza wygłoszona: 14.06.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach