Ogłoszenia parafialne

Katecheza 106 - Wierność małżeńska1. Współcześnie wielu ludzi, także spośród uważających się za chrześcijan, wyraża opinie, że związanie się na całe życie z drugim człowiekiem jest zbyt trudne, a nawet wydaje się niemożliwe. Dlaczego więc Kościół nieustannie głosi konieczność wierności w związku małżeńskim?

2. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że miłość małżeńska ze swej natury wymaga od małżonków nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru. Miłość chce być trwała; nie może być «tymczasowa». To głębokie zjednoczenie, będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków. Kościół z mocą naucza, że dzięki łasce otrzymanej w sakramencie małżeństwa, są oni „uzdolnieni do życia tą wiernością i do świadczenia o niej”.

3. Nie zawsze jednak małżonkowie w pełni przyjmują łaskę sakramentu małżeństwa. W różnych sytuacjach (np. skrajnie patologiczne zachowania jednego z małżonków) zdarza się, że wspólne życie małżeńskie, mimo związku sakramentalnego, staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie nie przestają być jednak przed Bogiem mężem i żoną. Separacja nie oznacza bowiem zerwania węzła małżeńskiego ani nie daje możliwości zawarcia ponownego związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, byłoby pojednanie. Niestety coraz częściej spotykamy katolików, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół nie może jednak sprzeniewierzać się słowom Chrystusa: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu, dlatego nie mogą przystępować do Komunii św. tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego też powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych (np. zostać rodzicami chrzestnymi). Droga do pojednania z Bogiem i Kościołem nie jest jednak dla nich zamknięta: jeśli szczerze żałują, oraz zobowiązują się do życia w całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej, mogą uzyskać sakramentalne rozgrzeszenie.
Osoby te, nie powinny jednak czuć się odłączone od Kościoła, w którego życiu mogą i powinny uczestniczyć jako ochrzczeni poprzez słuchanie Słowa Bożego, uczęszczanie na Mszę św., wytrwałą modlitwę, wspomaganie dzieł miłości i sprawiedliwości, wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej, pielęgnowanie ducha i czynów pokutnych.

Ks. Adam Łach, ks. Tomasz Opaliński
Katecheza wygłoszona: 07.06.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach