Ogłoszenia parafialne

Katecheza 103 - Zgoda małżeńska


1. Każdy z nas z pewnością uczestniczył w uroczystościach ślubnych. Zazwyczaj szczególnie pamiętamy chwilę, gdy kapłan wiąże stułą dłonie młodych na czas złożenia przysięgi. Jednak zanim nastąpi ten moment, celebrans zadaje młodym pytania, dotyczące woli zawarcia małżeństwa: „Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Narzeczeni odpowiadając twierdząco wyrażają tzw. „zgodę małżeńską”. Oznacza to, że szczerze pragną zawrzeć związek małżeński.

2. To wzajemne wyrażenie zgody jest nieodzownym elementem, który stwarza małżeństwo. Jeśli nie ma zgody, nie ma małżeństwa. Zgoda małżeńska to akt woli, przez który kobieta i mężczyzna wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Wyrażają to późniejsze słowa przysięgi: „biorę ciebie za żonę, (...) biorę ciebie za męża”. Dla ważności małżeństwa konieczne jest dobrowolne wyrażenie pragnienia jego zawarcia. Bycie wolnym oznacza, że żadna ze stron nie podlega jakiemukolwiek zewnętrznemu przymusowi. Małżeństwo, które zostałoby zawarte na przykład pod wpływem nacisku rodziców lub presji otoczenia byłoby nieważne, ponieważ narzeczeni lub któreś z nich nie podejmowałoby dobrowolnej decyzji. Bycie wolnym oznacza także, że między osobami pragnącymi zawrzeć małżeństwo nie ma żadnych przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego, które uniemożliwiałyby zawarcie ważnego związku.

3. Małżeństwo nie jest prywatną sprawą małżonków. Ten sakrament (obok sakramentu święceń) służy całej wspólnocie Kościoła. Dlatego Kościół domaga się właściwej formy wyrażenia zgody małżeńskiej. Narzeczeni wyrażają zgodę małżeńską, w obecności prezbitera, który asystuje przy zawieraniu małżeństwa oraz w obecności świadków. Kapłan przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i błogosławi ich związek. Wyrażenie zgody małżeńskiej publicznie, chroni raz wypowiedziane małżeńskie „tak” i pomaga w dochowaniu wierności.
Aby jednak to wypowiedziane przed ołtarzem „tak” było rzeczywiście świadome, dobrowolne i odpowiedzialne, konieczne jest właściwe przygotowanie do małżeństwa. Ogromną rolę odgrywa przykład i wychowanie przekazane młodym przez rodziców. W tym przygotowaniu pomagają także duszpasterze i wspólnoty parafialne. Dlatego nie powinny dziwić wymagania stawiane narzeczonym przed zawarciem związku, które mają na celu właściwe przygotowanie do chwili, gdy młodzi przed Bogiem wyrażą zgodę małżeńską.

4. Zapamiętajmy: Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi być aktem ludzkim, świadomym i wolnym.

Ks. Marcin Sadowski
Katecheza wygłoszona: 17.05.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach