Ogłoszenia parafialne

Katecheza 101 - Małżeństwo w zamyśle Bożym


1. Współcześnie, gdy coraz więcej kobiet i mężczyzn żyje w konkubinatach, wymagania Kościoła odnośnie do małżeństwa mogą wyglądać na anachronizm. Być może wiele osób zadaje sobie w związku z tym pytanie: Czy nie należałoby zmienić chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, zezwalając na przykład na rozwody?

2. Trzeba podkreślić, że nie Kościół stworzył instytucję małżeństwa, lecz pochodzi ona z ustanowienia Bożego, zaś nauka o sakramentalnej godności, jedności i nierozerwalności małżeństwa została przekazana przez Jezusa Chrystusa. Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg.

3. Ponieważ Bóg stworzył człowieka z miłości, uczynił ją głównym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Miłość małżeńską uczynił natomiast obrazem swojej absolutnej i niezniszczalnej miłości do ludzi. Miłość ta jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia. W zamyśle Bożym jest to także miłość wzajemna – tak silna, że małżonkowie „stają się jednym ciałem”. Relacje między małżonkami bywają jednak targane różnymi trudnościami. Od najdawniejszych czasów ich związek był zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić do nienawiści i zerwania go. W Katechizmie czytamy, że ów nieporządek moralny dotykający małżeństwa nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, lecz z grzechu pierworodnego. Mimo tych trudności, zamierzony przez Boga plan dotyczący małżeństwa, choć poważnie naruszony, jednak przetrwał. Rany zadane przez grzech leczy bowiem łaska, której Bóg nigdy nie odmawiał małżonkom.

4. Zapamiętajmy:
* Przymierze małżeńskie, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa
* Jest ono – z natury – nastawione na dobro współmałżonków, a także zrodzenie i wychowanie potomstwa
* Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Ks. Adam Łach
Katecheza wygłoszona: 03.05.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach