Ogłoszenia parafialne

Katecheza 100 - Udzielanie sakramentu święceń


1. Pomimo różnic między trzema stopniami sakramentu święceń istotny obrzęd jego udzielania jest dla nich jednakowy. Stanowi go włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.
Prawo udzielania sakramentu święceń zarezerwowane jest dla biskupów, ponieważ to oni, jako następcy Apostołów posiadają pełnię udziału w kapłaństwie Chrystusa. Biskupi ważnie wyświęceni, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceń. Przyjąć zaś ważnie święcenia może tylko mężczyzna ochrzczony. Wynika to z decyzji samego Chrystusa, który do grona apostolskiego wybrał wyłącznie mężczyzn.
Zgodnie z tradycją Kościoła łacińskiego ci, którzy pragną przyjąć święcenia, zobowiązują się do życia w celibacie, by niepodzielnym sercem poświęcić się służbie Bogu. Wyjątek stanowią stali diakoni, którzy mogą być żonaci. W Kościołach wschodnich biskupi wybierani są wyłącznie spośród celibatariuszy, zaś święcenia diakonatu i prezbiteratu mogą otrzymywać żonaci, choć również wielu wybiera celibat.

2. Święceniom wszystkich stopni towarzyszą charakterystyczne obrzędy: przed udzieleniem święceń następuje przedstawienie kandydatów biskupowi, śpiewa się także litanię do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do święceń leżą krzyżem. Po istotnym momencie święceń – włożeniu rąk i modlitwie konsekracyjnej – następują obrzędy wyrażające odmienny charakter posług różnych stopni kapłaństwa: nowo wyświęcony biskup i prezbiter są namaszczani krzyżmem świętym, co oznacza specjalne namaszczenie przez Ducha Świętego. Biskup otrzymuje księgę Ewangelii, pierścień, mitrę i pastorał na znak, że na wzór Apostołów został posłany do głoszenia słowa Bożego i pasterzowania pośród powierzonych mu wiernych. Prezbiter przyjmuje patenę i kielich – symbol ofiary eucharystycznej. Natomiast przekazanie nowemu diakonowi księgi Ewangelii oznacza, że jest posłany do głoszenia Ewangelii Chrystusa.

3. Zapamiętajmy:
* Sakramentu święceń wszystkich trzech stopni udziela biskup.
* Mogą go przyjąć tylko mężczyźni, którzy zostali ochrzczeni.
* Istotny obrzęd sakramentu święceń stanowi włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna.

Ks. Marcin Sadowski
Katecheza wygłoszona: 26.04.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach