Ogłoszenia parafialne

Katecheza 99 - Sakrament święceń


1. Wśród sakramentów są takie, które może przyjąć każdy: chrzest, Eucharystia, sakrament pokuty, bierzmowanie, namaszczenie chorych. Służą one dobru tego, kto je przyjmuje. Istnieją jednak dwa sakramenty, do których nie przystępują wszyscy, a są nastawione na zbawienie innych ludzi, choć przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego: to kapłaństwo i małżeństwo. Czym jest kapłaństwo, zwane także sakramentem święceń?

2. Sakrament święceń to sakrament, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele. Obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Sakrament bierze swoją nazwę od aktu święceń (po łacinie „ordinatio”). To „ordinatio” oznacza włączenie do „ordo”, czyli stanu kapłańskiego. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja przez wspólnotę, gdyż udziela Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać „świętą władzę”, która pochodzi od samego Chrystusa. Dlatego święcenia określa się także jako „consecratio”, tzn. wyłączenie i przyjęcie przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Widocznym znakiem konsekracji jest włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna.

3. Zapowiedzią sakramentu święceń było wybranie przez Boga w Starym Testamencie pokolenia Lewiego w celu głoszenia słowa Bożego i przywracania na nowo jedności z Bogiem przez ofiary i modlitwę. Jak poucza Katechizm wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie, «jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi». W tym kapłaństwie Chrystusa uczestniczą w sposób szczególny ci, którzy przystąpili do sakramentu święceń.
W pewien sposób wszyscy wierni mają udział w kapłaństwie Chrystusa przez chrzest i bierzmowanie, jednak ich kapłaństwo i kapłaństwo hierarchiczne różnią się co do istoty. Kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez życie wiarą, nadzieją i miłością, natomiast kapłaństwo służebne poprzez głoszenie słowa i udzielanie innych sakramentów przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan.
W służbie wyświęconego kapłana obecny jest i działa sam Chrystus. Tej obecności nie należy jednak rozumieć w taki sposób, jakby kapłan był zabezpieczony przed ludzkimi słabościami. Niemniej nawet grzeszność szafarza nie stanowi przeszkody dla łaski, udzielonej wiernym, przyjmującym z jego rąk sakramenty, gdyż w sakramentach działa sam Chrystus.

4. Zapamiętajmy:
* Sakrament święceń składa się z trzech stopni: biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu.
* Jest to sakrament, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.

Ks. Tomasz Opaliński
Katecheza wygłoszona: 19.04.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach