Ogłoszenia parafialne

Katecheza 96: Nauka Kościoła o odpustach


1. Pierwsze skojarzenie, jakie u większości przypadkowo pytanych ludzi rodzi słowo „odpust”, dotyczy zewnętrznych uroczystości związanych z patronalnym świętem konkretnego kościoła parafialnego. Dlatego niektórzy utożsamiają odpust ze straganami rozstawionymi wokół świątyni. Tymczasem nazwa uroczystego obchodu ku czci patrona parafii wywodzi się z faktu, że tego dnia, podczas nawiedzenia poświęconego mu kościoła, można uzyskać odpust, czyli – najogólniej mówiąc – darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Stąd kapłani przy okazji parafialnych odpustów często zachęcają do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie można bowiem uzyskać odpustu, nie będąc wolnym od grzechu.

2. Pismo Święte nie naucza wprost o odpustach. Można jednak odnaleźć w nim pewne odniesienia do nich. Stary Testament wyraża przekonanie, że darowanie winy przez Boga nie jest tożsame z niwelowaniem następstw grzechu. Potrzebne jest odpokutowanie za grzech. Widać to wyraźnie na przykładzie króla Dawida, który ponosząc konsekwencje grzechu cudzołóstwa surowo za nie pokutował.

3. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust może uwalniać od kary doczesnej w części lub w całości. Stąd mamy do czynienia z odpustem zupełnym i częściowym. Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej, pozostającej po odpuszczeniu grzechów, a odpust częściowy powoduje tylko częściowe darowanie tej kary.
Skarbiec zasług Chrystusa i świętych nie jest jakimś zbiorem dóbr materialnych, ale wszystkimi zasługami płynącymi z męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego, jak również modlitwami i dobrymi uczynkami świętych płynącymi z naśladowania Chrystusa.
Odpusty zupełne i częściowe można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Odpusty nie stanowią jakiegoś mechanicznego i magicznego narzędzia, zabezpieczającego chrześcijan przed cierpieniem w życiu obecnym lub w stanie czyśćca. Aby je uzyskać należy spełnić następujące warunki: odbyć sakramentalną spowiedź, przyjąć Komunię św., odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz całkowicie wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

4. Zapamiętajmy: Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzonej już co do winy. Łaski tej dostępuje chrześcijanin pod określonymi warunkami, za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła, który rozdaje je ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

Ks. Grzegorz Mazurkiewicz
Katecheza wygłoszona: 22.03.2015.


Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 8:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 21:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Telefon:
(61) 811 11 12

E-mail: mbfatim@archpoznan.pl

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach