Katechezy


Katecheza 109 - Religijność ludowa

1. Trudno wyobrazić sobie polski krajobraz bez krzyży i kapliczek. W maju spotykają się przy nich ludzie, by wspólnie śpiewać litanię do Matki Bożej. W październiku ludzie zbierają się w kościołach i po domach, by odmawiać różaniec. W wielu parafiach istnieje zwyczaj poświęcenia pól. To tylko niektóre z przejawów religijności ludowej, która stanowi dopełnienie celebracji liturgicznych i jest świadectwem pobożności wiernych. Przez wieki obok oficjalnej liturgii Kościoła istniały i wciąż istnieją inne formy kontaktu z Bogiem. Owa ludowa religijność bez wątpienia ożywia i ubogaca liturgię oraz jest jej przedłużeniem w codziennym życiu.

2. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, poza liturgią sakramentów i sakramentaliów w życiu religijnym obecne są także inne formy pobożności wiernych i przejawy religijności ludowej. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, medaliki. Kościół stwierdza, że chociaż te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego, to jednak go nie zastępują, dlatego należy je tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej wypływały i do niej prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa. Stąd też konieczne jest rozeznawanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają.

3. Pobożność ludowa potrzebuje jednak ewangelizacji, aby wiara, którą wyraża, stawała się wciąż bardziej dojrzała i autentyczna. Rozmaite nabożeństwa, czy też formy pobożności są pożądane i godne zalecenia, pod warunkiem, że nie będą zastępowały ani nie będą mieszane z nabożeństwami liturgicznymi. Religijność ludowa i liturgia wzajemnie się przenikają. Sprzyja to ożywieniu duchowemu wiernych i ubogaca celebrację roku liturgicznego oraz poszczególnych jego obchodów.

4. Zapamiętajmy:
* Poza liturgią życie chrześcijańskie jest podtrzymywane przez różne formy pobożności ludowej, zakorzenione w rozmaitych kulturach.
* Kościół popiera formy religijności ludowej, która wzbogaca życie chrześcijańskie, ale równocześnie czuwa, by je rozświetlać światłem wiary.

s. Katarzyna Jaksa
Katecheza wygłoszona: 28.06.2015.


Pozostałe:
.

Konto parafialne

WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

46 1020 4027 0000 1002 1428 3628

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 18:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 20:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Szczegóły w Ogłoszeniach parafialnych

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

parafiambfatimska@gmail.com

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach