Historia parafii


Rok 1992
- Pierwsze rozmowy na temat powstania nowego kościoła na budującym się Osiedlu Leśnym w Koziegłowach. Inicjatorem był ks. Karol Biniaś, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta

Rok 1994
6.11. - Wkopanie drewnianego krzyża, na placu budowy przyszłego kościoła. Poświęcenia dokonał Ks. Kan. Kazimierz Królak.

Rok 1996
20.12 - Dekret Ks. Abp. Juliusza Paetza zlecający ks. Andrzejowi Krusiowi organizację i budowę nowego Kościoła w Koziegłowach na oś. Leśnym.

Rok 1997-1999
- Przygotowanie projektów, dokumentacji oraz zgoda na budowę. Architektem jest mgr inż. Izabela Wrześniewska.

Rok 1997
14.09 - Pierwsza Msza Św. i poświęcenie placu pod budowę przez Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka. Od tego czasu w każdą niedzielę i święta, odprawiana jest o godz. 10.oo Msza Św. polowa.
24.12 - Pierwsza Pasterka na placu budowy.

Rok 1998
3.06 - Ojciec Św. Jan Paweł II święci krzyż dla nowej parafii podczas swej wizyty w Poznaniu.
20.09 - Ks. Marek Matyba przywozi z Ziemi Świętej z Betlejem kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

Rok 1999
10.05 - Początek budowy tymczasowej kaplicy i domu parafialnego.
13.06 - Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie święci
kamień węgielny pod budowę Kościoła w Koziegłowach.
19.12. - Ostatnia Msza Św. polowa
24.12 - Początek Roku Jubileuszowego. Uroczyste otwarcie i pierwsza Pasterka w nowej kaplicy.

Rok 2000
10.03 - Poświęcenie i zawieszenie Drogi Krzyżowej.
13.05 - Poświęcenie otrzymanej w darze figury Matki Bożej Fatimskiej. Od tej chwili, każdego 13 dnia miesiąca odbywa się Msza Św. i nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej.
31.12 - Ks. Abp. Juliusz Paetz eryguje nową parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej
i święci nową kaplicę. Proboszczem zostaje mianowany ks. Andrzej Kruś.

Rok 2001
13.0I - Pierwszy sakrament Chrztu w nowej parafii
22.04 - Ks. Wikary Krzysztof Sobkowiak zostaje przydzielony do pomocy duszpasterskiej.
13.05 - Pierwsze święto nowej parafii - Odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Sumie odpustowej przewodniczy ks. prałat Kazimierz Królak.
28.10 - Zakończenie kolejnego etapu prac budowlanych - oddano do użytku pomieszczenia zakrystii, biura parafialnego oraz hol z poczekalnią. Uruchomienie części centralnego ogrzewania.
31.12 - Poświęcenie figury św. Józefa - drugiego patrona parafii.

Rok 2002
24.03 - Pierwsze spotkanie grupy założycielskiej Wspólnoty Kościoła Domowego
maj - I sobota miesiąca - odprawiono pierwszą mszę wynagradzającą, która zapoczątkowała zwyczaj odprawiania mszy pierwszo-sobotnich.
22.09 - Zakończenie prac wykończeniowych w kaplicy.

Rok 2003
01.09 - Witamy pierwszego wikariusza w parafii, którym jest Ks. Grzegorz Grobelny.
22.11 - Ks. biskup Fortuniak poświęcił nowe, elektroniczne dzwony, dar dobrodzieja ze Stanów Zjednoczonych. Część kosztów została pokryta przez parafian i młodzież, której ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania.
19.12 - Uruchomienie świetlicy dla dzieci we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Rok 2004
28.03 - Biała Niedziela zorganizowana przez parafialny zespół CARITAS, który tym samym zainicjował swoją działalność charytatywną.
13.05 - Wkopanie i poświęcenie nowego Krzyża. Poświęcenia dokonał i przewodniczył uroczystej Mszy Św. Dziekan Dekanatu Czerwonackiego ks. kan. Wojciech Murkowski
6.06 - Ks. Abp ustanowił nowych szafarzy Najświętszego Sakramentu. Są wśród nich dwie osoby z naszej parafii.
czerwiec - Ustawienie nowych dębowych ławek pozyskanych ze zlikwidowanego kościoła w Holandii.
01.07 - Dekretem Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, nowym proboszczem parafii mianowany zostaje Ks. Tomasz Górny.
wrzesień - Pierwsze powołanie kapłańskie w naszej parafii. Nasz młody parafianin wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.
październik - Początek prac, parafialnych zespołów synodalnych w ramach 69 Synodu Archidiecezji poznańskiej.
28.11 - Uroczyste nawiedzenie figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z Wielenia Zaobrzańskiego

Rok 2005
8.04 - Na terenie parafii MBF odprawiona została Msza św. dziękczynna, zorganizowana z inicjatywy ks. dziekana oraz władz gminy Czerwonak po śmierci ukochanego papieża Jana Pawła II.
01.07 - Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki z dniem 1 lipca 2005r. powołał do pracy w naszej parafii nowego wikariusza ks. neoprezbitera Dawida Stelmacha. Tym samym dekretem, dotychczasowy wikariusz przeniesiony został do pracy w innej parafii Archidiecezji.
28.12 - Wyjazd grupy młodzieży naszej parafii na spotkania młodych w ramach wspólnoty z Taize. Grupę prowadził ks. wikary D. Stelmach.

Rok 2006
01.04 - Pod przewodnictwem ks. biskupa Jędraszewskiego odbyła się uroczysta msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę Jego śmierci.
maj - Pielgrzymka parafian do Grobu Sł. Bożego Jana Pawła II
09.10 - Tradycyjnie już, odbyła się kolejna pielgrzymka parafian na Jasną Górę.
październik:
- Wraz z początkiem roku akademickiego, zainicjowała swą działalność kolejna grupa duszpasterska - warsztaty biblijne.
- Podjęto prace wykończeniowe terenu przed kaplicą Położono pozbruk oraz posadzono krzewy i drzewa,
- Kolejnej, drugiej już wizytacji parafii przewodniczył ks. biskup Balcerek.
26.11 - Parafia zostaje powiększona o osiedle znajdujące się w okolicy cmentarza w Czerwonaku.

Rok 2007
maj - Pielgrzymka parafian do Fatimy.
25.08 - Ks. Dawida zastępuje wikariusz Tomasz Tomczak.
3.09 - Ks. Tomasza Tomczaka zastępuje ks. Jarosław Gabler.
- Działalność rozpoczęła grupa Twórczych Matek.
- Rozwija się i umacnia ruch Dzieci Maryi skupiający najmłodszych parafian.

Rok 2008
wrzesień - Pielgrzymi z naszej parafii udali się do Ziemi Świętej
grudzień - Zakupiono nowe organy a msze św. ubogacone zostały grą i śpiewem pani Ani i pana Marka
- Grono szafarzy powiększyło się o pana Jerzego.
- Ukończono ocieplenie poddasza domu parafialnego i teren wokół domu parafialnego.

Rok 2009
06.0I - W dniu święta Objawienia Pańskiego zmarła św. pamięci Lucyna, mama ks. proboszcza Tomasza.
8.04 - Ks. proboszcz Tomasz Górny mianowany został dziekanem dekanatu czerwonackiego.
9.04- Zainstalowano i uruchomiono nowoczesny system nagłośnienia kaplicy.

Rok 2010
1.07 - Nowym proboszczem został ks. Błażej Stróżycki, który także zaczął pełnić funkcję dziekana dekanatu czerwonackiego. Ks. Tomasz objął parafię w Międzychodzie.

Rok 2011
14.05 - Wizytacja ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego oraz powołanie nowej Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej.
27.08 - W naszej parafii została odprawiona Msza Święta Dożynkowa Gminy Czerwonak

Rok 2012
25.08 - Nowym wikariuszem został ks. Szczepan Łakomy. Ks. Jarosław został skierowany do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach.
6.10-13.10 - Pierwsze Misje Parafialne pod tytułem: " „Być solą ziemi..., jak Maryja”", prowadzone przez ks. Jerzego Błaszczaka, SAC
13.10 - Wprowadzenie relikwii bł. dzieci z Fatimy: Hiacynty i Franciszka
31.12 - Przedstawienie wizualizacji Kościoła

Rok 2013
12.05 - Pierwsza Procesja Różańcowa drogami Koziegłów poprzedzająca Odpust Parafialny
16.05 - Pierwszy Festyn Parafialny na rzecz budowy kościoła organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórcze Mamy
24.08 - Nowym wikariuszem został ks. Jarosław Trojan. Ksiądz Szczepan Łakomy został skierowany do parafii pw. Bł. Jana Pawła II w Luboniu.
13-16.10 - Renowacja Misji Parafialnych prowadzone przez ks. Piotra Perszewskiego, SAC (pallotyn)
grudzień - 10 lat istnienia gazetki "Fatimska Pani" - jubileuszowy numer
14.12 - Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, wręczył misje kanoniczne blisko 140 świeckim katechistom z archidiecezji poznańskiej, w tym dwóm parafianom naszej parafii: Annie Michalak oraz Michałowi Włodarczakowi

Rok 2014
15.05 - Przyjęcie przez Tomasza Staśkiewicza święceń diakonatu, stając się pierwszym diakonem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach
8.06 - II Parafialny Festyn Parafialny "Na Dzikim Zachodzie", wraz z koncertem zespołu Pinokio Brothers
27.06 - Przedstawienie nowych sześciu szafarzy na Mszy Świętej, dla grup duszpasterskich za kończenie roku

Rok 2014
21.05 - Święcenia kapłańskie, a w tym Syna Naszej Parafii Tomasza Staśkiewicza
24.05 - Prymicja ks. Tomasza Staśkiewicza, który od 1 lipca będzie służył w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu
31.05 - Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej
14.06 - III Parafialny Festyn Parafialny "Wiejskie klimaty"

Konto parafialne

19 2030 0045 1110 0000 0041 2110


WPŁATY NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA:

31 2030 0045 1170 0000 0343 3160

tytułem: „DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA”


Msze Święte
Pon - pt: 18:00

Sobota: 8:00, 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Sakrament pojednania:
- codzinnie - pół godziny przede mszą
- I czwartek miesiąca - do 20:00 (szczególnie dla gimnazjalistów)
- I piątek miesiąca - od 16:00

Biuro parafialne
Poniedziałek - Piątek: po Mszy św. o godzinie 18:00
(podczas kolędy po Mszy św. o godzinie 8:00)

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Adres:

os. Leśne 5,
62-028 Koziegłowy

Wizualizacja Kościoła


Home | Login | Copyright by Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach